Програма курсу "Тестувальник ПО (QA)"

Введення в тестування

 • Що таке тестування
 • Хто такий тестувальник. Tester, QA, QC, Junior, Middle, Senior
 • Що таке Баг, багтрекер, історія першого бага, атрибути бага
 • Bug report, основні вимоги до баг репорту
 • Приклади оформлення бага

Введення в тестування програмного забезпечення

 • Життєвий цикл розробки ПЗ
 • Роль тестування в процесі розробки ПЗ
 • Визначення, цілі та завдання тестування ПО
 • Етапи тестування ПО
 • Ролі в процесі розробки ПЗ

Основні принципи тестування

 • Необхідність тестування
 • Психологія тестування
 • Міфи про тестування
 • принципи тестування
 • Критерії початку і закінчення тестування
 • Термінологія тестування

Якість програмного забезпечення

 • Визначення якості ПО
 • Характеристики якості ПО
 • Модель якості програмного забезпечення
 • Вічний коло тестування

Рівні і методи тестування

 • Рівні тестування
 • Приймальне тестування
 • Системне тестування
 • Ітераційне тестування
 • Модульне тестування
 • Методи тестування
 • White / Black / Grey Box-тестування
 • Статичне і динамічне тестування
 • Ручне і автоматизоване

Види тестування

 • Цілі і завдання функціонального тестування
 • Цілі, завдання та види нефункціонального тестування
 • Тестування документації
 • Тестування продуктивності (Performance Testing)
 • Тестування навантаження (Load testing)
 • Стрес тестування (Stress testing)
 • Тестування стабільності / надійності (Stability / Reliability Testing)
 • Об'ємне тестування (VolumeTesting)
 • Конфігураційне тестування (Configuration testing)
 • Тестування зручності використання (Usability testing)
 • Тестування інтерфейсу користувача (UI testing)
 • Тестування безпеки (Security testing)
 • Інтернаціоналізація і локалізація (internationalization adnd localization testing)
 • Регресійне тестування (Regression testing)

Тестування WEB проектів. Тестування верстки

 • Термінологія тестування WEB-проектів
 • Етапи тестування веб проектів
 • Чек лист для тестування верстки
 • Анатомія веб-сторінки
 • Етапи тестування верстки

Workshop "Тестування верстки WEB проектів"

 • Робота над практичним завданням

Тестування WEB проектів. функціональне тестування

 • Основні принципи функціонального тестуванні WEB проектів
 • Тестування форм
 • Чек-лист для функціонального тестування
 • Тестування без вимог - Ad-hoc, exploratory

Workshop "Тестування верстки WEB проектів"

 • Робота над практичним завданням

Тестова документація. Загальні відомості

 • Документи створюються в ході життєвого циклу проекту
 • Тестові вимоги
 • Тестові плани (Test Plan)
 • Набір тестових даних (Test suite)
 • Тестові сценарії (Test case)
 • Звіти про проходження тестів (Test Report)
 • Звіти про проблеми (Bug report)

Test plan

 • Визначення тест плану
 • Складові тест плану
 • Вимога до тест плану
 • Тестова стратегія
 • Цикл планування

Тест дизайн

 • Основні техніки тест дизайну
 • Еквівалентну поділі
 • Граничні умови
 • Передбачення помилки (Error guessing)
 • Причина-наслідок
 • Таблиця прийняття рішень (Decision Tables Testing)
 • Попарне тестування (Pairwise testing)

Test Case і Test Suite

 • Визначення тест кейса
 • Атрибути тест кейса
 • Правила написання та критерії якості тест кейсів
 • Відмінність баг репорт і тест кейса
 • Життєвий цикл тест кейса

Методології розробки ПО

 • Поняття методології розробки ПО
 • Code and Fix and Водоспадна (Waterfall model),
 • V-образна модель
 • Інкрементна модель
 • Спіральна модель
 • Гнучкі методології - Agile

SCRUM

 • Визначення. Історія SCRUM
 • Поняття Product Backlog, Sprint backlog
 • Ролі в Scrum
 • Артефакти Scrum
 • Ритуали SCRUM

SCRUM workshop

 • Робота над практичним завданням в команді

Введення в тестування мобільних додатків

 • Визначення мобільного додатка, мобільного сайту, моб. платформ, інтерфейс користувача
 • Етапи розробки мобільних додатків
 • Встановлення програм: Apple and Android
 • Основні відмінності мобільних і десктопних додатків
 • Crash logs
 • Що перевіряємо в першу чергу для мобільного телефону
 • Приклад опису бага мобільного додатка

Тестування ігор

 • Визначення термінології тестування ігор
 • Що перевіряємо в першу чергу для мобільного телефону
 • Функціональне тестування за допомогою чек листів
 • Приклад опису бага ігрового програми

Бази даних

 • Визначення Бази даних
 • Типи БД
 • Реляційна і об'єктно-орієнтована БД
 • Визначення СУБД
 • Визначення SQL and SQL server

Основи SQL. Частина 1

 • Створення та видалення таблиць
 • Витяг інформації з таблиць
 • Використання команди SELECT
 • Оператор WHERE і обмеження вибірки
 • Логічні зв'язки AND, OR, NOT
 • Оператори порівняння і логічні оператори IN, BETWEEN, LIKE, IS

Основи SQL. Частина 2

 • Сортування ORGER BY і фільтрація даних
 • Угруповання GROUP BY
 • Агрегатні функції (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN)
 • Використання HAVING

Основи SQL. частина 3

 • Вибір даних з кількох таблиць
 • Приміщення одного запиту всередину іншого
 • Пов'язані підзапити
 • Використання оператора EXIST
 • Використання операторів ANY, ALL

Основи SLQ. частина 4

 • Використання об'єднання UNION
 • Використання об'єднання JOIN
 • Введення, видалення, зміна значень полів

Працевлаштування в сфері IT

 • Як підготуватися до співбесіди
 • Часті питання на співбесіді

Workshop "Підготовка до співбесіди"

 • Робота над практичним завданням в групах
 • Видача сертифікатів

Вартість:
Готівка: 6300 грн./курс

 • Групи, чол.: 4-6
 • Тривалість: 24 заняття (48 годин), два заняття в тиждень.
 • Дата початку: див. розклад або уточнюйте у адміністратора.